Maturita z matematiky

První vyučovací hodina je ZDARMA. K dispozici z pravidelných časů zbývají volné hodiny od 294 Kč/45 min. Tato cena platí pro nové zákazníky po dobu jednoho měsíce. Volné termíny jsou znázorněny blíže v rozvrhu volných hodin. Cena záleží na vybraném dni a čase výuky. Pro nové zákazníky nabízím slevu ve výši 30 % na veškeré doučování po dobu jednoho měsíce. Objednejte si poslední možné termíny pro doučování!

Připravuji studenty na maturitu na střední škole. Maturita z matematiky se skládá pouze ze písemného testu, což je výhoda. Žádná ústní zkouška se nekoná. Test z matematiky je do velké míry založen na učivu základní školy, které již studenti často zapomněli. Učivo střední školy je též zapotřebí.


Pro přípravu na matiruty je vhodné se zaměřit přímo na příklady z předchozích maturit vydávaných společností CERMAT. K některým je k dispozici i řešení. Klíč s výsledky je uveden u všech úloh. Pokud by pro někoho byly obtížné maturitní úlohy, doporučuji se nejprve vrátit k příkladům na přijímací zkoušky na SŠ od CERMATU. Některé úlohy jsou podobného typu.

Příprava na maturitní zkoušku z matematiky na SŠ

Pro přípravu na maturitu je vhodné vyhradit více času na doučování. Doporučuji společnou výuku v rozsahu alespoň 2× týdně. Pro úspěšné složení maturity bývá nutná aktivní účast studenta na příravě. Obvykle je zapotřebí, aby kromě společně počítaných příkladů přímo v rámci doučování, si student samostatně počítal příklady doma. Úkoly nedávám, samostudium nechávám na studentovi. Pokud mu nějaký příklad nevyjde, spočítáme ho na doučku.

Maturitní zkouška – CERMAT

Protože příklady na maturitní zkoušce jsou značně specifické, je nutné počítat převážně příklady z přijímacích zkoušek přímo od CERMATU, který je vydává. Pro přípravu mají studenti k dispozici dřívější znění matirutních zkoušek přímo na webu CERMATu. Tyto příklady se studenty obykle počítáme a na nich si učivo procvičujeme.

Maturitní příklady jsou z velké části založeny na učivu základní školy, což je učivo , které studenti z velké části úspěšně během studia SŠ zapomněli. Maturita obsahuje též příklady typické pro střední školu, ale jejich rozsah je omezený se zaměřením pouze na určité typy příkladů, takže to nevidím zas tak černě. Spíš větší problém pro studenty vidím v příkladech postavených paradoxně na učivu ZŠ než SŠ! V tom může být maturita z matematiky pro studenty zrádná.

Na stránkách CERMATu jsou k dispozici zadání dřívějších maturitních zkoušek včetně klíče. U některých je uveden i postup řešení. Obvykle se studeny počítám právě tyto příklady.

Společně se studentem počítáme příklady. U některých příkladů je uvedeno i vzorové řešení, proto některé příklady mohou studenti využívat i pro samostudium. Všechna zadání mají u sebe též klíč, který umožňuje kontrolu správných výsledků. Opět se studenty výborně funguje vzájemná spolupráce, kdy se studentem řešíme pouze příklady, které mu nevyšly, nebo se kterými si neví rady. Pokud student sám doma nepočítá, tak probíráme obvykle jeden příklad za druhým či se zaměřujeme na typy příkladů, které bude schopen student samostatně spočítat v rámci vyhrazeného času pro maturitu.

Příklady od CERMATu nekopírují přesně učivo střední školy tak, jak je probírané na střední škole. Příklady se více zaměřují na vlastní tvořivost, nápady a improvizaci nabytých znalostí. Proto považuji za nutné počítat právě příklady od CERMATu, abyste na tyto typy úloh byli co nejvíce připraveni. I tak se zadání značně opakují, takže příprava je zde možná. Bez přípravy to jde ale těžko a snadno může pohořet i dobrý student.

Opakování učiva ZŠ a SŠ

Pro opakování učiva základní školy doporučuji Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia. V této knížce najdete stručný a přehledný přehled základního učiva včetně jednoduchých příkladů. Knížka je přehledná a dobře barevně stylizovaná. Pro opakování učiva střední školy doporučuji Matematika - přehled středoškolského učiva. Tuto knížku mám z přehledů učiva nejraději, ale považuji ji spíš vhodnější pro gymnázia. Jako klíčovou vnímám sbírku příkladů: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SOU a nástavbové studium, kde kromě základní teorie najdeme zpracované vzorové příklady.

učebnice

Jsou pro vás maturitní příklady obtížné? Vraťte se k příkladům pro přijímací zkoušky od CERMATU. Příprava na přijímačky na SŠ je dobrou základní průpravou na maturitu z matematiky. Přijímačky na SŠ jsou jako ala malá maturita z matiky. Zadání přijímacích zkoušek a maturit je do značné míry podobné. Maturita je bohužel (či bohudík) postatena z větší části právě na učivu ZŠ. Ano, tak hluboko jsme to dopracovali a to si ještě všichni stěžují, jak je maturita z matematiky těžká. Stačí skoro ZŠ, abyste měli maturitu. I tak matematiku hodně studentů nezvládá. Proto pro přípravu k maturitě též doporučuji procvičování příkladů určených k přijímacím zkouškám na SŠ. Tyto příklady je možné též použít pro domácí přípravu.

Nezapomínejte, štěstí přeje připraveným…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.