Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ

Velice často připravuji studenty na přijímací zkoušky na střední školu. Pomohu studentům též s přijímacími zkouškami na vysoké školy. Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na atraktivní školy bývá obvykle nutná aktivní spolupráce studenta při přípravě.


Zaměřím se zde na přijímací zkoušky na střední školy. Příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy bývá již specifická podle oboru na který se student hlásí a požadavky se liší škola od školy. Problematiku přípravy na přijímačky na VŠ řeším se studentem naprosto individuálně, a to dle požadavků konkrétní vysoké školy.

Příprava na přijímačky z matematiky na SŠ

Studenty připravuji na přijímací zkoušky na SŠ. Pro přípravu na přijímačky je vhodné častější doučování obvykle v rozsahu alespoň 2× týdně. Téměř vždy je zároveň nutná aktivní účast studenta formou samostudia.

statistika – oko

Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je také třeba vybrat vhodnou školu, která odpovídá úrovni studenta a u které má student reálnou šanci se na ni dostat. Výsledky předchozích přijímacích řízení bývají dost často na webu středních škol ke shlédnutí k dispozici. Můžete si tak udělat představu, kolik bodů zhruba bude potřeba pro úspěšné přijetí na danou střední školu. Nároky jednotivých škol se značně liší. Nejtěžší bývá dostat se na gymnázia. Na CERMATu jsou k dispozici výsledky jednotné přijímací zkoušky za rok 2023, výsledky jednotné přijímací zkoušky za rok 2022 a výsledky jednotné přijímací zkoušky za rok 2021, ze kterých si též můžete udělat základní představu, jak na tom byli ostatní studenti v minulých letech.

Jednotná přijímací zkouška z matematiky – CERMAT

Je třeba mít na paměti, že zadání přijímacích zkoušek bývají specifická a podstaně se liší oproti způsobu, jakým je matematika na ZŠ běžně probírána. Proto přípravu na přijímací zkoušky vůbec nepodceňujte ani v případě jedničkářů. Pro úspěšné složení potřebujete mít prakticky znalosti celé ZŠ.

Přijímačky od CERMATU jsou trochu o něčem jiném, než přímo učivo ZŠ a než úlohy, na které jsou studenti ze ZŠ zvyklí. Některé úlohy bývají opravdu složité a někdy i bohužel nepřesně či neobvykle zadané. Je dáván veliký důraz na improvizaci a logické myšlení, vlastní nápady a postřehy. Jde spíš o hádanky, rébusy, prostě CERMAT. Nejde o strojové a šablonovité úlohy. Proto je při přípravě třeba se co nejvíce zaměřit přímo na příklady z předchozích přijímacích zkoušek a ty hlavně počítat, abyste v nich získali co největší cvik!

Zde jsou příklady a materiály k přípravě na přijímací zkoušky od CERMATU. Studentům doporučuji počítat hlavně příklady z dřívějších přijímacích zkoušek. Pouze v případě, že si s učivem a příklady nevíte rady, hledejte jinde či v jiné literatuře nebo se obraťte na mne. Teprve až všechny příklady od CERMATu propočítáte, tak počítejte jiné příklady! CERMAT je specifický a přijímací zkoušky dělá právě on, nikdo jiný!


Zaměřte se primárně přímo na CERMAT. Já se studenty na doučku jedu téměř výhradně tyto příklady, které znova společně počítáme, ačkoli převážná část z nich je na webu CERMATu k dispozici včetně klíče a řešení. Ke všem příkladům máte výsledky. Proto se samostudiu meze nekladou. Kdo chce, tak se na přijímací zkoušky opravdu může připravit. Máte to prostě přímo před nosem a přímo na stole a je to ve vašich rukou.

Pokud nerozumíte řešení pospanému na stránkách CERMATu nebo CERMAT u daného testu řešení uvedené nemá, můžete se podívat na řešení příjímacích zkoušek na stránce Státní přijímačky (pozn. toto nejsou oficiální stránky CERMATu). Připadá mi, že příklady na přijímací zkoušky jsou oproti dřívějším rokům těžší a těžší asi s ohledem na fakt, že studenti se mohou lépe připravit díky dřívějším testům. Pokud tedy máte s příklady problémy, vraťte se k předchozím ročníkům přijímacích zkoušek, mohou vás naučit základní postupy, na které CERMAT nyní navazuje při vytváření aktuálních příkladů.

Pro opakování učiva základní školy doporučuji Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia, autoři: Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček, nakladatel: Prometheus. V této knížce najdete stručný a přehledný přehled základního učiva včetně jednoduchých příkladů. Knížka je přehledná a dobře barevně stylizovaná. Ale není to sbírka příkladů. Jedná se o přehled matematiky ZŠ s modelovými příklady, typicky jeden příklad na jeden typ úlohy.

Počítat, počítat a počítat…

Zde bych chtěla apelovat na studenty a zároveň rodiče. Pokud se chce student dostat na svou vysněnou střední školu, je třeba počítat, počítat, počítat! Je to ve vašich rukou a vaší hlavě. Studenti jsou v tomto věku prakticky už dospělí. Je to zodpovědnost hlavně studentů, zda se někam dostanou či nikoli. Talent je jedna věc, praxe druhá. Ačkoli se to nezdá, tak matika je hodně, hodně o drilu a pouze praxe (trénink, cvičení) dělá mistra. Matiku je třeba propočítat a procvičit. Pro opakování základního učiva lze dokoupit knížky, literaturu a na internetu bývá pro přijímací zkoušky materiálů dost. Úlohy na přijímacích zkouškách jsou si podobné. Pokud budete mít zájem, tak vám pomohu, jak to jen půjde, ale hodiny strávené počítáním si musíte odpracovat většinou sami. To bychom jinak nad matikou seděli společně téměř každý den, abychom dohnali celou ZŠ, pokud s přípravou na přijímací zkoušky začnete například až v deváté třídě. Na doučování matematiky je vhodné se ke mně přihlásit už v šesté třídě a průběžně společně probírat celé učivo ZŠ. Je vhodné toto průběžné doučování brát též jako přípravu na přijímací zkoušky. Kdo začne s doučováním včas, obvykle nemá s přijímacími zkouškami výraznější problém.

Když nebudete (kromě doučování) počítat též sami, tak šance, že se dostanete na vysněnou školu razantně klesá. Konkurence spolužáků vás může snadno předběhnout. Zvítězí chytřejší, pilnější, svědomitější a pracovitější studenti. Padni komu padni! Ač se to nezdá, tak matematika je hodně o cviku a drilu. „Buňky na matematiku“ sice též mají vliv, ale ne zas takový, jaký jim lidé přisuzují. Spíš je to pouze výmluva či neschopnost učitele matematiku naučit. Opravdu hodně lze dohnat drilem a přípravou. Společně můžeme ovlivnit pouze to, co ovlivnit lze a přípravu ovlivnit lze. V matice je spousta postupů a fint, které se lze naučit. Takže neházete flintu do žita. Čím dříve začneme, tím lépe.

Můžete být chytří, ale pokud nebudete mít propočítané příklady, tak uspět nemusíte a může to být ve vašem případě škoda. Přijímačky na SŠ jsou zrádné, ale lze se na ně připravit. Je třeba se mít na pozoru, protože zcela nekopírují přesně učivo matematiky tak, jak je probíráno na ZŠ. Pokud podceníte přípravu, tak snadno můžete splakat nad výdělkem.

Dřívější zadání jsou i s řešením přístupné volně na internetu na stránkách CERMATu. Chce to jen chtít a začít včas. Záleží samozřejmě také na tom, kam se chcete dostat. Jak říká jedno pořekadlo: „Když je žák připravený, učitel se vždycky najde!“ Ráda vám pomohu, ale není to vše, zbytek bude hodně na vás samotných.

Jakou střední školu si vybrat?

Pěkné video na toto téma má Pavel Janíček, učitel ze školy Schola Humanitas Jak si vybrat střední školu? Kam jít na SŠ?. Hodně zajímavé je též jeho video Jsou dnešní žáci HLOUPĚJŠÍ?, ve kterém ukazuje, jak se změnil během desítek let podíl studentů, kteří studují obory s maturitou a gymnázia, na úkor těch, kteří dříve studovali odborná učiliště a jaké to má důsledky v uplatnění studentů i na výslednou kvalitu vzdělávání.

Při výběru školy se můžete podívat na katalog povolání spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR či encyklopedii profesí s nabídkami práce. Seznamy škol najdete např. na atlasu školství.

Úspěšnost jednotlivých škol v přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky na SŠ lze dohledat ve výsledcích CERMATu – jsou tam agregovaná data. Výstupy jsou však pro lajky značně nepřehledné. Úspěšnost škol je tam dána tzv. průměrným percentilovým umístěním, který udává, kolik procent uchazečů dosáhlo stejného či horšího výsledku (např. percentil 50 nám říká, že 50 % uchazečů jiné školy mělo lepší výsledky a 50 % uchazečů jiné školy mělo horší výsledky; percentil 75 nám říká, že 25 % uchazečů jiné školy mělo lepší výsledky a 75 % uchazečů jiné školy mělo horší výsledky; minimální percentil je 0 a maximální percentil je 100 apod.) Čím vyšší je percentil dané školy, tím je lepší úspěšnost jejích absolventů u maturit či u přijímacích zkoušek žáků na SŠ. Dá se zjednodušeně říci, že čím vyšší percentil, tím kvalitnější škola.