Doučování matematiky – základní informace

Připravuji studenty na průběžnou výuku na základní a střední škole, na přijímací zkoušky na střední školu či na vysokou školu a na maturitu z matematiky. Po domluvě mohu připravit studenty i na vysokoškolské zkoušky. S výukou mám letité zkušenosti. Matematiku doučuji od roku 2005, tedy 19 let.


Doučuji obvykle v průběhu celého kalendářního roku. Doučování probíhá v odpoledních hodinách obvykle v pondělí až čtvrtek. Ceny jsou nejlevnější v pondělí a ve středu od 15:00 h. Výuka probíhá po 45minutových blocích se začátky vždy v celou hodinu. Výuka se platí předem převodem na účet. Kdo má zájem o delší vyučování, platí si více 45minutových bloků (například dva bloky za sebou).

Výuka probíhá již výhradně online po internetu. Termíny lze rezervovat emailem či telefonicky. V případě včasného zrušení výuky poskytuji až 1/4 náhradních termínů. Blíže zde popíši podmínky výuky.

Doučování matematiky ZŠ, SŠ a VŠ

Matematiku doučuji v rozsahu učiva ZŠ a SŠ, částečně VŠ. Nejvíce se zaměřuji na matematiku ZŠ 2. stupně a SOŠ, gymnázií a lyceí. Doučuji též studenty VOŠ a VŠ nematematických oborů, kde rozsah vysokoškolské matematiky odpovídá zhruba rozsahu probíraném na VŠE.

Mé weby zaměřené na matematiku

Můžeme probrat též základy finanční matematiky či statistiky SŠ a VOŠ. Dále na mém webu matem.cz najdete různé mé pomůcky ve schématech.

Průběžné doučování matematiky během školního roku

Nejčastěji se se studenty a rodiči domlouváme na pravidelné průběžné výuce, která procvičuje a doplňuje aktuálně probírané učivo ve škole. Pravidelné doučování bývá v rozsahu alespoň 1× týdně, ideálně 2× týdně v průběhu téměř celého školního roku. Výuka alespoň 2× týdně bývá nutná, pokud je třeba dohnat větší objem látky. Průběžné pravidelné doučování 1× týdně během celého školního roku je pro většinu studentů obvykle dostačující a obvykle zlepší prospěch studenta během jednoho školního roku alespoň o jeden stupeň. První výsledky doučování se obvykle objeví do měsíce či do dvou měsíců od zahájení doučování. Pravidelným a včasným doučováním téměř vždy zabráníte propadnutí žáka a zlepšíte jeho prospěch z matematiky.

Velice dobrou zkušenost mám se žáky, které doučuji matematiku průběžně a dlouhodobě během téměř celého druhého stupně ZŠ. Obzláště u slabších studentů doporučuji rodičům vnímat pravidelné a průběžné doučování během studia ZŠ zároveň jako přípravu na budoucí přijímací zkoušky na SŠ. Průběžná příprava je základem úspěchu téměř u každého studenta.

Distanční online výuka je dostupná pro studenty z celé ČR

V současné době nabízím již pouze online výuku po internetu. Doučování tak je přístupné lidem z celé ČR bez ohledu na jejich bydliště. Stačí mít dostatečně rychlý a spolehlivý internet a mít vhodné vybavení pro online komunikaci. Kromě běžného vybavení pro online výuku je pro výuku matematiky nutné používat peciální pero (stylus)!

Vyučovací hodina = 45 minut. Doporučuji výuku alespoň 2 × 45 minut týdně

S rodiči domlouvám datumy, čas a délku doučování. Výuku nabízím po 45minutových blocích se začátkem výuky vždy v celou hodinu. Jde o standardní vyučovací hodinu. Pokud má někdo zájem o delší výuku, tak se lze domluvit třeba na dvou blocích (dvou 45minutových hodinách), které budou probíhat za sebou s 15minutovou přestávkou mezi těmito bloky. Doučování o délce delší jak 2 × 45 minut denně nepovažuji za vhodné. Obecně je lepší mít výuku častěji, než mít jedno dlouhé doučování.

Mezi studenty a vyučovacími hodinami (45 min.) dělám vždy 15ti minutové přestávky. Přestávky jsou vyhrazeny pro přípravu na výuku a můj a váš krátký odpočinek. Někdy v rámci tohoto času dopočítáme rozpočítaný příklad, nicméně výuka v jednom bloku obvykle netrvá déle jak 50 minut. Doporučuji být online a přihlášen na Skype již 5 minut před plánovaným začátkem výuky, ať můžeme pak začít včas. Vyhrazený čas 45 minut lze pak plně využít pro výuku.

Ačkoli doporučuji pravidelně doučování alespoň 2× týdně, tak lze mít doučování i jednorázově dle potřeby. Počítejte však s tím, že výuka se platí předem a objednávku je vhodné dát alespoň tři dny předem (ideálně týden předem), aby se stihla včas domluva termínů a platba.

Rezervace termínů

Rezervace termínů obvykle probíhá emailem či telefonicky. U studentů mladších 18 let se domlouvám obvykle s rodiči. Volné termíny jsou vidět na stránce rezervací, zelená políčka jsou volná. Většina studentů volí pravidelnou výuku v určitý den v týdnu, což doporučuji. Při pravidelné výuce máte termín předběžně rezervovaný, ale je zároveň pro vás víc zavazující. Pokud si nejste jisti, zda budete moci chodit opravdu pravidelně a spolehlivě, raději volte jednorázové domlouvání termínů dle potřeby. U pravidelné výuky očekávám opravdu pravidelnou výuku i svižnou domluvu termínů ze strany rodičů či studentů. Pokud klient není schopen dodržovat pravidelnost, tak předběžné rezervace pro pravidelnou výuku předem nedržím.

Termíny doučování domlouvám s rodiči obvykle emailem. Domluvené a potvrzené termíny máte přehledně vypsány na dokladu (na zálohové a následně finální faktuře), kterou posílám emailem. Rodiče mají přehled o výuce, financích a navíc mne mohou kdykoli kontaktovat a ověřit si, zda doučování proběhlo či nikoli. Výpis hovorů je vidět též ve Skype, případně ve výpisu telefonních hovorů. Online výuku mohou rodiče sledovat spolu se studentem, pokud chtějí. S rodiči též domlouvám případné náhradní termíny.

U pravidelné výuky považuji za závazně rezervované oboustranně odsouhlasené a předem zaplacené termíny. Obvykle domlouváme a potvrzujeme s rodiči nejbližší čtyři termíny doučování, případně termíny na čtyři týdny předem, a ty se pak platí bezhotovostně najednou v sadě. Zbylé termíny pravidelné výuky předběžně studentovi držím, dokud tato dohoda oběma stranám vyhovuje.

Předběžnou rezervaci ještě neuhrazených termínů lze zrušit kdykoli, a to jak ze strany studenta, tak z mé strany! Takže např. když se vyskytne problém a student pravidelnost nedodržuje nebo je u něho problém s odsouhlasováním či včasnou platbou termínů, tak pravidelný předběžně rezervovaný termín daného studenta obvykle uvolňuji a dávám k dispozici pro jiné studenty! Když se naopak student rozhodne s pravidelnou výukou skončit, také to není u předběžně rezervovaných termínů problém, jen mi to prosím sdělte včas.

Pokud domluva termínů i platby probíhájí bezproblémů, tak obvykle bývá pravidelný termín stabilní po celý školní rok a obvykle nezvyšuji během školního roku danému studentovi ceny, pokud není velká inflace. Nicméně ke změně cen během roku může i tak dojít. Většinou ke větším změnám ceníku přistupuji v září či v lednu.

Bezhotovostní způsob platby formou předplatného

V současné době nabízím bezhotovnostní formu úhrady doučování na můj účet, platební údaje zasílám formou faktury. Výuka by měla být zaplacena alespoň 24 h před plánovaným začátkem výuky (v případě úhrady na účet by měly být peníze již připsány na můj účet). Pokud by se úhrada nestihla včas, nemusí být rezervace platná. Pokud bývají u klienta problémy se včasnou úhradou, obvykle ruším s klientem spolupráci.

Podmínky čerpání náhradních termínů

V rámci předplatného jsou domluveny konkrétní termíny a časy, které jsou závazné a v případě nedodržení termínu ze strany studenta, může termín bez náhrady propadnout. Nicméně při splnění určitých podmínek dávám možnost čerpání náhradních termínů.

Předplatné se chová jako kurz, i když je třeba předplacena jen jedna lekce. Nerozlišuji zde důvod absence, zda jde o nemoc či o jiný důvod. Pokud je předplatné jednorázově zaplaceno na více termínů naráz, tak až 1/4 nově placených termínů uvedených na jednom dokladu, může student přesunout či zrušit alespoň 24 h před začátkem výuky. Následně se ihned nebo ke konci předplatného domluvíme na náhradním termínu, který proběhne v nejbližší možné době (nejpozději však do dvou měsíců po rušeném termínu).

Jako náhradní termín u pravidelné výuky bývá obvykle volen následující ještě neplacený termín v pořadí. Případný cenový rozdíl zákazník doplácí (např. za jiné cenové pásmo či večerní výuku). Náhradní termíny náhradních termínů se již neposkytují. Když nebudete moci absolvovat výuku, dejte mi prosím vědět, ať už budete mít ode mne nárok na náhradní termín či nikoli. Omluva absence u termínů, které stejně už propadnou, sice nic na věci nezmění, ale jde o vzájemnou vstřícnost a slušnost. Děkuji.

Pokud by bylo rušeno více termínů než je výše uvedený limit nebo by byly rušeny termíny bez včasné omluvy, tak již bez náhrady propadají. Přesun výuky na pozdější termín u předplatného nad uvedenou toleranci 1/4 termínů neumožňuji, resp. považuji ho za zrušení domluveného termínu a objednání nového termínu. Po dohodě může zaplacený termín využít nějaký náhradník (např. bratr či sestra).

Jinak mi nevadí mi, když se domluvíme na přesunu na dřívější termín a nebudu ho považovat za zrušení výuky. Takže pokud víte o budoucí absenci včas, můžete hodně s termíny hýbat. Nezaručuji však, že společný dřívější termín najdeme.

Pokud bych nemohla dodržet termín výuky já, výuka proběhne v nejbližším možném domluveném náhradním termínu, nebo mohu za zrušený termín vrátit peníze. Obvykle po dohodě domlouváme v těchto případech náhradní termín.

Přesné znění podmínek výuky najdete též uvedené přímo na zadní straně faktury. Prosím o jejich pečlivé přečtení.